Nest-monitoring

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Analoge camera

Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als primair doel het beschermen van gierzwaluwen maar heeft ook als doelstelling het verkrijgen van broedgegevens uit gierzwaluwnesten door middel van camera-monitoring.

Leden van de vereniging met nestkasten waarin gierzwaluwen broeden kunnen in aanmerking komen voor een camera. Deze krijgen zij in bruikleen. Aan u vragen wij dan of u de complete nestregistratie wil doen en deze aan ons, aan het einde van het broedseizoen, wil doorgeven.

Nestregistratie:

De gegevens verkregen uit waarnemingen met behulp van camera’s in nestkasten van gierzwaluwen werden voorheen door Gierzwaluwbescherming Nederland zelf bijgehouden. Dit was zeer tijdrovend en gevoelig voor fouten. In samenwerking met SOVON is een aangepaste versie gemaakt van Nestkaart Light. In Nestkaart Light wordt voor elk nest een nestlocatie aangemaakt. Op die locatie kan dan voor elk broedgeval apart een nestkaart worden aangemaakt (dus elk jaar een nieuwe nestkaart en een nieuwe nestkaart bij een tweede legsel).
Hieronder volgen enkele aanvullingen en verduidelijkingen op de handleiding voor het invoeren van gegevens in Nestkaart Light. Voor de handleiding van Nestkaart Light kunt u hier klikken

Aandachtspunten en tips:
Bij het aanmaken van een nestlocatie staat de Gierzwaluw in de lijst met soorten iets lager dan halverwege. Geef een nestlocatie de naam van het adres als dit niet uw eigen adres is. Uw eigen adres is gekoppeld aan uw waarnemerscode.
Bij het aanmaken van meerdere nestlocaties is het vaak makkelijk de knop ‘kopiëren’ te gebruiken zodat een deel van de gegevens niet steeds opnieuw ingevuld hoeft te worden.
Bij het aanmaken van meer dan 10 nestlocaties is het aan te raden bij getallen onder de 10 een 0 voor het cijfer te zetten (01, 02, etc.) zodat de plaatsen op volgorde blijven staan.
Met een ‘bezoek’ wordt voor een nest van een Gierzwaluw met camera-observatie de datum bedoeld waarop een waarneming is gedaan. Zo kan bijv. het eerste gelegde ei middels een nieuw bezoek worden ingevoerd.
Na het aanmaken van een nestkaart voor een nestlocatie kan in het tabblad ‘extra’, aanvullende informatie ingevuld worden.
Je kunt in Nestkaart Light zoveel bezoeken aanmaken als je wilt (maar max. 1 per uur op een dag), in geval van continu-cameraregistratie bv. dagelijks. Als je vindt dat dat te veel tijd kost, moet je in ieder geval een bezoek aanmaken op 1) elke waarneemdatum dat er iets is veranderd in het nest (bv. extra ei gelegd, eieren komen uit, jongen vliegen uit) en 2) elke laatste waarneemdatum voordat er iets is veranderd in het nest.
Daarnaast moet via Nestkaart Light in geval van een vervolglegsel een nieuwe nestkaart worden aangemaakt. Dat kan voor dezelfde vaste nestlocatie worden weergegeven via invoerveld ‘Legselnummer’ (=2). Je weet dus dan dat het om hetzelfde nest gaat.
Mocht u ondanks alles toch nog met vragen zitten dan kunt u contact met Gierzwaluwbescherming Nederland opnemen of de helpdesk van Sovon raadplegen (over Sovon-contact-helpdesk).

Plaatsing camera

Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als een van haar doelstellingen, het verkrijgen van broedgegevens uit gierzwaluw nesten door middel van camera-monitoring. De moderne techniek biedt gelukkig mogelijkheden om mini digitale camera’s te plaatsen in nesten en deze aan te sluiten op een computer of op een beeldscherm.

Hoe alles in zijn werk gaat, wordt in de brochure uitgelegd. Uiteraard kan het zo zijn dat u na het lezen van de brochure toch nog met vragen blijft zitten. Dan kunt u contact opnemen met ons.

Onderzoek

Gierzwaluwbescherming Nederland bestaat vanaf 2002 en van de eerste 10 jaar camera-monitoring is een verslag/onderzoek gemaakt. Hierin wordt statistisch uitgelegd en weergegeven wat is waargenomen door middel van de camera’s over een periode van 10 jaar. De resultaten van dit onderzoek kunt u lezen in dit pdf bestand.

Wist u dat.......?

Er een nieuwe actuele beschrijving is van de laatste ontwikkeling op het gebied van voor ons bruikbare mini camera’s en opname-afspeelmogelijkheden. Zie beschrijving.

Draadloos of niet?

https://gierzwaluwbescherming.nl/files/uploads/2019/03/Nestmonitoring-2019-.pdfDraadloos of bekabeld?
 Zo kan een draadloze camera makkelijk op elke plek geïnstalleerd worden (mits binnen een zeker bereik). Met een draadloze camera zijn er minder snoeren in het zicht. Een groot nadeel van draadloos is dat het niet altijd even bedrijfszeker is. Ook is deze wijze erg storingsgevoelig. Een brommer door de straat kan al voor storing zorgen.
Voordelen van een bekabelde camera zijn: betere beeldkwaliteit, stabieler. Een groot nadeel, en zeker bij meerdere camera’s is de hoeveelheid kabels.