Bestuur

  • worden voor 3 jaar gekozen
  • daarna nog voor maximaal 2 x 3 jaar herkiesbaar
  • nieuwe verkiezingen zijn tijdens de algemene ledenvergadering op de jaarlijkse ledendag
  • voor de huidige bestuursleden geldt:
voorzitter Tot 1 juli 2020 Hans Willemsen herkiesbaar
secretaris Tot 1 juli 2019 Trudy du Chattel niet herkiesbaar
penningmeester Tot 1 juli 2020 Egbert Leijdekker herkiesbaar
algemeen bestuurslid Tot 1 juli 2020 Jochem Kuhnen herkiesbaar
algemeen bestuurslid Tot 1 juli 2018 Astrid van den Broek herkiesbaar
algemeen bestuurslid Tot 1 juli 2021 Ilse de Bruin herkiesbaar
algemeen bestuurslid Tot 1 juli 2021 Ad van Uchelen herkiesbaar

Contact

U kunt met het bestuur via e-mail contact opnemen:

voorzitter@gierzwaluwbescherming.nl
secretaris@gierzwaluwbescherming.nl
penningmeester@gierzwaluwbescherming.nl
advies@gierzwaluwbescherming.nl
communicatie@gierzwaluwbescherming.nl

Aandachtspunten

Om onze doelen te bereiken zijn voor 2018 de aandachtspunten:

  • het beschermen van onze zó geliefde vogel: de gierzwaluw
  • het intensiveren van de contacten met stadsvogel-adviseurs
  • het autoriteit zijn op de “beschermingsmarkt”
  • het aangaan van samenwerking met andere beschermings-organisaties
  • de kwaliteit en kwantiteit van het cameraproject (nestregistraties en onderzoek)  verhogen
  • korte communicatie. Makkelijk bereikbaar voor iedereen.