Algemene Ledenvergadering 2018

Dit jaar zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Gierzwaluwbescherming Nederland op 16 juni 2018 gehouden worden in het Groene Huis te Amersfoort.
Het bestuur van Gierzwaluwbescherming Nederland nodigt u dan ook van harte uit om deze ledenvergadering bij te wonen.
U kunt zich aanmelden middels het deelnameformulier.
Hier treft u de routebeschrijving aan naar het Groene Huis.
De dag zal bestaan uit een ochtend-en een middag programma.
Agenda van het ochtendprogramma.
Agenda van het middagprogramma.

Voor het ochtendprogramma zijn de volgende stukken van toepassing:|
Jaarverslag 2017-2018
Financieel jaarverslag 2017
Verslag kascommissie 2017
Concept verslag ALV 2017

Wij hopen u allen met groten getale te kunnen verwelkomen op 16 juni 2018 te Amersfoort.