Wet Natuurbescherming

januari 28, 2017

Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht geworden. Deze nieuwe wet vervangt de Flora-& Fauna wet, de Bos wet en de Natuurbeschermings wet 1998. Op de pagina “Wettelijke Bescherming” van deze website staan alle links naar de overheids pagina’s om overtredingen en misstanden te melden maar ook welke maatregelen getroffen dienen te worden alvorens men bijvoorbeeld een verbouwing, nieuwbouw of sloop wil starten.