Verslag Natuur Inclusief Renoveren van 10 februari 2016

maart 4, 2016

Het project Stroomversnelling is al een tijdje in uitvoering en met name in de beginfase van het project zijn zaken met betrekking tot de Flora-en Fauna wet behoorlijk fout gegaan. Dit leidde tot bezwaarschriften en handhavingsverzoeken. Een situatie die voor alle partijen onwerkbaar is. Daarom werd het kennisplatform Natuur Inclusief Renoveren in het leven geroepen. Een verzameling mensen, de bouwers, natuurbeschermings-organisaties van diverse soorten, adviseurs en ministeries. Deze groep had haar eerste vergadering op 3 november 2016. Dit was een hele goede start. Er is toen zeer intensief gesproken over de specifieke behoeften voor de verschillende diersoorten in en rond de te renoveren objecten. Ook buiten de vergadering om zijn de lijnen kort en direct wat de communicatie alleen maar ten goede komt.
Een 2e vergadering werd afgesproken en is ook geweest op 10 februari 2016. In deze vergadering is vooral gekeken waar staan we nu? Wat is bereikt en hoe wordt het nu uitgevoerd? Er is namelijk gebleken dat bij bezoeken langs de verschillende bouwlocaties de voorgestelde en afgesproken voorzieningen niet of niet goed zijn toegepast. Dus een kritische noot was noodzakelijk in deze bijeenkomst. Deze is ook afgegeven en bouwers zijn hier op aangesproken. Een punt van zorg blijft de controle op het eindproduct. Hoe kan de kwaliteit gewaarborgd worden als het project haar productie serieus opschaalt. De bouwers conformeren zich aan de voorschriften uit het Activiteitenplan, dat na de 1e bijeenkomst is aangepast maar als een actief document constant wordt aangepast en dient als leidraad/bestek voor de bouwers en andere partijen die bij het project betrokken zijn. De algehele tendens blijft dat de samenwerking, kennisoverdracht op een voortvarende en efficiƫnte manier verloopt maar dat onze kritische blik en noot absoluut noodzakelijk blijft.