Wet Natuurbescherming

januari 28, 2017

Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht geworden. Deze nieuwe wet vervangt de Flora-& Fauna wet, de Bos wet en de Natuurbeschermings wet 1998. Op de pagina “Wettelijke Bescherming” van deze website staan alle links …

Het GBN Projectfonds is terug

november 13, 2016

Beste leden van Gierzwaluwbescherming Nederland, het Projectfonds is weer terug.
Dus heeft u plannen om een gierzwaluw gerelateerd project te starten en kunt u een financiële bijdrage gebruiken? Klik dan hier en kijk of uw project in aanmerking komt voor …

Verslag vergadering Natuur Inclusief Renoveren

oktober 23, 2016

Stand van zaken Stroomversnelling

De Stroomversnelling is een project van EZ, bouwbedrijven en wooncorporaties die investeren in energiebesparende maatregelen aan woningen. De woningen zullen niet alleen geïsoleerd worden, maar zullen zelf even veel energie opwekken als dat zij verbruiken en …

Volgende vergadering Natuur Inclusief Renoveren

augustus 7, 2016

Op dinsdag 13 september 2016 is de volgende vergadering van de werkgroep Natuur Inclusief Renoveren gepland. De vergadering zal plaatsvinden op een in uitvoering zijnde bouwlocatie.

Het betreft hier het grootschalige renovatie project: Stroomversnelling (Nul Op de Meter)…

ANBI

juni 26, 2016

Op de pagina Algemeen Nut beogende Instelling is het ANBI registratie formulier en het financiële jaarverslag 2015-2016 geplaatst. Een en ander na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 25 juni 2015 te Haarlem.…

Nieuw boekje uitgegeven

april 18, 2016

Gierzwaluwbescherming Nederland heeft een nieuw interessant boekje uitgegeven, speciaal voor de bovenbouw leerlingen van de lagere scholen in Nederland. Het boekje vertelt duidelijk het verhaal van de gierzwaluw, haar problematiek en wat we kunnen doen om haar te helpen. Het …

Verslag Natuur Inclusief Renoveren van 10 februari 2016

maart 4, 2016

Het project Stroomversnelling is al een tijdje in uitvoering en met name in de beginfase van het project zijn zaken met betrekking tot de Flora-en Fauna wet behoorlijk fout gegaan. Dit leidde tot bezwaarschriften en handhavingsverzoeken. Een situatie die voor …

Vervolgafspraak Natuur Inclusief Renoveren

januari 19, 2016

In 2015 is de werkgroep Natuur Inclusief Renoveren gestart naar aanleiding van onrust welke was ontstaan nadat het grootschalige renovatieproject Stroomversnelling van start was gegaan. Het eerste overleg dat is gevoerd is zo succesvol gebleken dat een vervolg hierop niet …

Verslag Natuur Inclusief Renoveren van 3 november jl.

november 14, 2015

Verslag van de bespreking op 3 november 2015 te Den Haag.
Natuurinclusief renoveren

Het project Stroomversnelling is een grootschalig renovatieproject, waarin ca 1,1 miljoen woningen omgebouwd zullen gaan worden tot energie-neutrale woningen. Het betreft hier woningen die in de jaren …

Update Stroomversnelling 3 november jl

november 5, 2015

Afgelopen dinsdag 3 november is er een bespreking geweest inzake het project Stroomversnelling. Het gesprek werd als zeer constructief en opbouwend ervaren. Een uitgebreid verslag volgt.…