Geen dakpannen voor gierzwaluwen meer toepassen

december 12, 2017

Het bestuur van Gierzwaluwbescherming Nederland heeft unaniem besloten niet meer te adviseren over het toepassen van dakpannen voor gierzwaluwen.
Gierzwaluwpan met kruis pdf

De moderne dakconstructies zijn dusdanig van opbouw dat onder de dakpannen te veel warmte wordt opgebouwd en de daar zittende jonge gierzwaluwen worden blootgesteld aan te hoge temperaturen. Zij zullen zich uit pure wanhoop uit het nest storten en op straat vallen. Met alle gevolgen vandien