Checklist Groen Bouwen

november 28, 2017

De Checklist Groen Bouwen is een handvat voor bedrijven en particulieren bij het toepassen van natuur-inclusieve maatregel en bij nieuwbouw en renovatie. De website (www.checklistgroenbouwen.nl) zal volledig worden vernieuwd. Meer dan nu het geval is, willen Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging zorgen voor inspiratie en concrete voorbeelden voor maatregelen voor vogels én vleermuizen. Voor de nieuwe website verzamelen wij praktijkvoorbeelden om een plek te creëren waar overheden, bedrijfsleven en particulieren makkelijk en snel voorbeelden van maatregelen in het kader van natuur-inclusief bouwen kunnen bekijken.

Voor deze praktijkvoorbeelden vragen zij graag om uw hulp. Was u betrokken bij de toepassing van maatregelen in gebouwen voor vogels (met name huismus, gierzwaluw en huiszwaluw) of vleermuizen? Dan willen zij u vragen onderstaand formulier in te vullen voor het betreffende voorbeeld.

invulformulier

U kunt deze vragenlijst invullen  tot en met 10 december 2017.