Workshop lokken met geluid 2019

februari 16, 2019

Beste techneuten , gierzwaluwliefhebbers,

na het doorslaande succes van de “Workshop lokken met geluid” in 2018 zal ook dit jaar weer  dé Workshop lokken met geluid worden gehouden. Dit jaar zal er naast het lokken met geluid ook een techniek …

Algemene Ledenvergadering 2018

mei 12, 2018

De Algemene Ledenvergadering van 2018 zal dit jaar worden gehouden op 16 juni 2018.
Net als vorig jaar zullen we weer gebruik maken van het Groene Huis te Amersfoort als locatie.
De officiële uitnodiging en het programma zullen binnenkort via …

Waar blijven de gierzwaluwen nou?

mei 7, 2018
Wij krijgen momenteel veelvuldig de vraag: Waar blijven de gierzwaluwen nou? De theorie is nu dat slecht weer boven de Sahara en/of tussen noord Afrika en Europa de via oostelijk Afrika trekkende vogels parten (heeft) gespeeld. De via westelijk Afrika

Algemene Ledenvergadering 2018

april 1, 2018

De Algemene Ledenvergadering van 2018 zal dit jaar worden gehouden op 16 juni 2018. Net als vorig jaar zullen we weer gebruik maken van het Groene Huis te Amersfoort als lokatie. De officiële uitnodiging en het programma zullen binnenkort worden …

Workshop “Gierzwaluwen lokken met geluid”

maart 17, 2018

Op zaterdag 31 maart as. zal de workshop “gierzwaluwen lokken met geluid” worden gegeven.
Vooruitlopend daarop zullen morgen (17-3) de “downloadbare lokgeluiden” die in deze website onder de kop “downloads” vermeld staan, worden opgeschoond.
Heeft u interesse voor de workshop …

Geen dakpannen voor gierzwaluwen meer toepassen

december 12, 2017

Het bestuur van Gierzwaluwbescherming Nederland heeft unaniem besloten niet meer te adviseren over het toepassen van dakpannen voor gierzwaluwen.
Gierzwaluwpan met kruis pdf

De moderne dakconstructies zijn dusdanig van opbouw dat onder de dakpannen te veel warmte wordt opgebouwd en de daar zittende jonge …

Checklist Groen Bouwen

november 28, 2017

De Checklist Groen Bouwen is een handvat voor bedrijven en particulieren bij het toepassen van natuur-inclusieve maatregel en bij nieuwbouw en renovatie. De website (www.checklistgroenbouwen.nl) zal volledig worden vernieuwd. Meer dan nu het geval is, willen Vogelbescherming Nederland