Nieuwsarchief 2017

13 december 2017: Extra aandacht voor Zwolse stadsvogels

De Stentor – Stadsvogels als gierzwaluwen en huismussen raken in Zwolle steeds meer in de verdrukking. Doordat oude panden verdwijnen en huizen steeds beter worden geïsoleerd, hebben de vogels minder gelegenheid om nesten te bouwen. Lees verder…

15 november 2017: DeltaWonen levert 50 sociale huurwoningen op inclusief gierzwaluwnestkasten

Weblog Zwolle – Woningbouwvereniging DeltaWonen levert 50 sociale huurwoningen op in hart van Zwolle. Het gaat om 41 appartementen en 9 eengezinswoningen op plek oude ziekenhuis Weezenlanden. Het appartementengebouw heeft speciale voorzieningen voor vleermuizen en gierzwaluwen die eerder ook een plek hadden op dit terrein. In de kopgevel van de appartementen aan de zijde van het gerechtsgebouw zijn een vleermuizenhotel en nestkasten voor de gierzwaluwen gerealiseerd. Lees verder…

13 november 2017: Gierzwaluw bezorgt Heusden extra werk bij renovatie De Voorste Venne Drunen

Brabants Dagblad – Heusden moet bij de renovatie van De Voorste Venne in Drunen extra maatregelen treffen om de broedplaatsen van de gierzwaluw te beschermen, nu blijkt dat eerdere maatregelen onvoldoende zijn. Lees verder…

18 oktober 2017: ‘Overheidsprogramma voor woningisolatie desastreus voor vleermuizen’

Trouw – Vleermuizen dreigen massaal slachtoffer te worden van woningisolatie. Zeker voor de zeldzamere soorten als de meervleermuis, laatvlieger en ingekorven vleermuis kunnen de gevolgen dramatisch zijn. Het Netwerk Groene Bureaus, de brancheorganisatie van ecologische adviesbureaus, maakt zich grote zorgen. “Van de meervleermuis kan door het grootschalig isoleren driekwart van de West-Europese populatie het loodje leggen”, aldus Dirk van Pijkeren van het Netwerk. “En niet alleen de vleermuizen. Ook gierzwaluw en huismus komen in de knel.” Lees verder…

11 oktober 2017: Sem de Haan helpt gierzwaluwen

Zuid-Friesland – Sem de Haan heeft op dinsdag 10 oktober de eerste nestkast voor gierzwaluwen overhandigd aan Frits de Boer van firma Hans Meijer. Het is de eerste nestkast van 36 stuks die opgehangen zijn aan de schoorsteenpijp van de voormalige kaasfabriek in Oosterzee. Lees meer…

14 september 2017: Vleermuiskasten, huismus- en gierzwaluwpannen gemeente Oss

FaunaConstruct – FaunaConstruct heeft voor een woningbouwcooperatie in de gemeente Oss vleermuiskasten, huismus- en gierzwaluwpannen geplaatst. De voorzieningen zijn geplaatst als mitigerende maatregel bij de renovatie van meer dan 60 woningen. Lees meer…

14 september 2017: Natuur in Twentse steden bloeit op, verschraling op platteland

Tubantia – Op ecologisch gebied staat het agrarische Twentse landschap er niet best voor. In de steden komen momenteel zelfs meer soorten planten en dieren voor dan op het platteland. Gierzwaluwen op het Polaroidcomplex in Enschede. Lees meer…

7 september 2017: Gierzwaluw nestkasten in nieuwbouw Utrecht

De Utrechtse Internet Courant – Er zijn nieuwe artist-impressions gepubliceerd van de toekomstige nieuwbouw aan de Briljantlaan 9. Er komen nestlocaties voor de vleermuis, de huismus en de gierzwaluw en er komen groenvoorzieningen op de dakterrassen. Lees meer…

7 september 2017: Een jaar uit het leven van een gierzwaluw

Transition Town Zaanstreek – De werkgroep stadsvogels van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” heeft twee jaar geleden samen met vrijwilligers van zorgcentrum Pennemes gierzwaluwkasten aan het gebouw gehangen. Arjan van Poecke geeft een presentatie in Zaandam op 15 september 2017. Lees meer…

1 september 2017: Huis bouwen? Voortaan dan óók voor mus of gierzwaluw

NRC – Natuurinclusief bouwen is voortaan de norm in Amsterdam. Bij nieuwbouw moet de biodiversiteit worden vergroot. „Een stad met veel natuur is gezonder.” Lees meer…

27 augustus 2017: Stadsvogels vogelvrij?

Weblog Zwolle – Regelmatig treffen vrijwilligers van stichting Avifauna Zwolle bouwlocaties aan waar niet of onvoldoende rekening wordt gehouden met inpandig nestelende stadsvogels zoals de huismus en gierzwaluw, maar ook de vleermuis. GroenLinks Zwolle stelt dat dit geen incidenten meer zijn en stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van B&W. Lees meer…

1 augustus 2017: Het is weer stil geworden boven de stad

Omroep Groningen – De meeste gierzwaluwen hebben de stad verlaten. Na een verblijf van ongeveer drie maanden is het volgens de Stadsvogel Werkgroep sinds gisteravond weer stil boven de huizen en pleinen. “Ik ben net twee dagen weggeweest en nu ik terug in de stad ben merkte ik het direct. Het kenmerkende gieren van de zwaluwen is verdwenen”, aldus Maricée Ten Bosch van de Stadsvogel Werkgroep, voorheen de Gierzwaluw Werkgroep. Lees meer…

24 juli 2017: Gierende schreeuw klinkt tot eind juli

Vara’s Vroege Vogels – Het typische zomerse geluid van de gierzwaluw klinkt helaas maar een korte tijd. Traditioneel komen ze rond Koningsdag aan, en zijn ze eind juli wel weer zo’n beetje vertrokken. In de tussentijd komen ze alleen aan de grond om te broeden. Voor de rest doen ze alles in de lucht: eten, slapen, paren. Lees meer…

14 juli 2017: Verbouw huurwoningen in Ede inclusief gierzwaluw nestkasten

De Edese Post – Twee gebouwen op de voormalige Simon Stevinkazerne krijgen in 2018/2019 een nieuwe eervolle bestemming. De twee gebouwen die de laatste paar jaar door het leger als trainingsgebouwen en daarna als Paintball locatie zijn gebruikt krijgen een enorme opknapbeurt. Lees meer…

10 juli 2017: Column ‘Gierende lastpakken zijn het’

BN De Stem – Prachtig zijn ze, als je ze door de lucht ziet scheren: gierzwaluwen. En dat gierende geluid dat ze maken, heerlijk! Het doet me denken aan warme zomeravonden in pittoreske Franse dorpjes, het geeft een soort vakantiegevoel. Tenminste, zolang ze gewoon buiten in de lucht zijn, waar ze horen. Lees meer…

7 juli 2017: Inventarisatieprotocol gierzwaluw beschikbaar

Netwerk Groene Bureaus / Groene Ruimte – Voor het inventariseren van veel voorkomende beschermde soorten zoals gierzwaluw, huismus, rugstreeppad en grote modderkruiper zijn nu protocollen beschikbaar. De protocollen ondersteunen het aanvragen van een Omgevingsvergunning en van een ontheffing voor de Wet natuurbescherming. Het Netwerk Groene Bureaus stelde de inventarisatieprotocollen op. Lees meer…

29 juni 2017: Gierzwaluwen tellen in Amsterdam Nieuw-West, Noord en Centrum

Gemeente Amsterdam – Gierzwaluwen zijn echte stadsvogels. Ze broeden het liefst hoog in gebouwen en hun verblijfplaatsen zijn wettelijk beschermd. Voor bijna heel Amsterdam zijn de locaties in kaart gebracht. Van Nieuw-West, landelijk Noord en Centrum ontbreken de gegevens. Telt u mee? Lees meer…

20 juni 2017: Gierzwaluwen tellen in de gemeente Amstelveen

Gemeente Amstelveen – Ook in 2017 gaat de gemeente Amstelveen in samenwerking met de Vogelwerkgroep van IVN Amstelveen de nesten van gierzwaluwen inventariseren. Doel van de inventarisatie is om de nesten te vinden zodat we ze beter kunnen beschermen en behouden. Daarnaast willen we graag dat het aantal broedende gierzwaluwen zich ook in Amstelveen gaat uitbreiden. Helpt u mee? Lees meer…

20 juni 2017: Griftsteede Natuurcollege – De Gierzwaluw

Utrecht Natuurlijk – Op maandag 3 juli vertelt Astrid van den Broek van Gierzwaluwbescherming Nederland de meest verbazingwekkende feiten over de gierzwaluw. Na de vragenronde, gaan we bij goed weer gierzwaluwen spotten. Aanmelden verplicht via de website. Lees meer…

12 juni 2017: EERSTE WAARNEMING VOOR NEDERLAND VAN PACIFIC SWIFT!

Dutch Bird Alerts – Op maandagochtend 12 juni is in Zeeland (Walcheren) een pacific swift (Apus pacificus) waargenomen. Dit is een eerste waarneming ooit voor Nederland! De vogel werd waargenomen in een groep gierzwaluwen. Meer informatie en foto’s op de website van Dutch Bird Alerts. Lees meer…

9 juni 2017: Gierzwaluwproject nadert voltooiing in Neede

Achterhoek Nieuws Berkelland – Needenaar Geert Heetebrij draait er zeker niet omheen als het om het welzijn van de gierzwaluw gaat. Hij grijpt iedere nieuwbouw, renovatie en verbouwing aan om het welzijn van de beestjes te garanderen en het aantal nestplaatsen te vergroten. Lees meer…

9 juni 2017: Leopoldsburg: 39 nestkasten voor gierzwaluwen en 12 voor huiszwaluwen

Limburg Nieuws (BE) – De milieuraad van Leopoldsburg keurde de aankoop goed van 20 nestkasten voor gierzwaluwen. Samen met de nestkasten die gerecupereerd werden van het oude gemeentehuis en kasten die Natuurpunt Leopoldsburg nog ter beschikking had, maakt dit dat er in totaal 39 nestkasten voor gierzwaluwen en 12 voor huiszwaluwen konden gehangen worden in Leopoldsburg. Lees meer…

5 juni 2017: Op zoek naar de gierzwaluw, excursie in Amsterdam

Stadsblad de Echo –  De gierzwaluwwerkgroep Amsterdam houdt op vrijdag 9 juni 2017 een wandel-/fietsexcursie vanuit Buurtsalon Jeltje aan de 1e Helmersstraat 106. Lees meer…

3 juni 2017: Tien extra nestkasten voor gierzwaluwen

Het Nieuwsblad Zelzate (BE) – Vorige maand werden veertig broedkasten voor de gierzwaluw opgehangen aan het WZC Zilverbos in de Bloembenboslaan. Lees meer…

1 juni 2017: Grote huisgierzwaluw (apus nipalensis) in Vancouver, Canada in mei 2012

Science Daily – In mei 2012 werd een uitgemergelde grote huisgierzwaluw dood gevonden in Vancouver, Canada. Grote huisgierzwaluwen komen voor in Zuidoost-Azië. Dit dier was dan ook tamelijk uit koers geraakt. Wetenschappers hebben aan de hand van DNA nu definitief vastgesteld dat het inderdaad een grote huisgierzwaluw betrof. Lees meer…

31 mei 2017: Podcast RSPB Nature’s voice, swift cities

RSPB – Oxford is de eerste gierzwaluwstad in Engeland geworden. De gierzwaluwstad is een project van twee jaar, gefinancierd door de Heritage Lottery Fund. Het doel is om gierzwaluwen een nieuwe nestplaats te geven in Oxford. Luister de podcast…

30 mei 2017: Lezing over gierzwaluw met korte excursie

Het Stadsblad Breda – Op donderdagavond 8 juni kunt u bij de West Brabantse Vogelwerkgroep om 19.30 uur een lezing over de Gierzwaluw bijwonen. Lees meer…

27 mei 2017: Gierzwaluwen krijgen mooi plekje in nieuwe til in IJlst

Omrop Fryslân – In IJlst staat de enige gierzwaluwtil van Fryslân. Duiventillen zijn er genoeg in Fryslân, maar van deze is er maar een. De gierzwaluwen kunnen in het nieuwe vogelonderkomen slapen, maar vooral broeden. Het is een initiatief van Chris de Jong. Lees meer…

23 mei 2017: Achter de schermen bij de gierzwaluwen

Vogelbescherming Nederland – Jip van Vogelbescherming neemt een kijkje achter de schermen bij de gierzwaluwen die in de kerktoren van de Oranjekerk in Amsterdam broeden. Bekijk het filmpje…

16 mei 2017: Eigen til voor ontheemde gierzwaluw

Leeuwarder Courant – Gierzwaluwen in IJlst krijgen hulp van Chris de Jong. Hij zorgde voor een alternatieve broedgelegenheid voor deze bijzondere vogels: een… Lees meer…

12 mei 2017: Vogelspotters trekken naar Stadshagen voor gierzwaluw

Zwolle Nu – Stadshagen blijkt een broedplaats voor gierzwaluwen. En dat is bijzonder, want de vogels zouden niet in nieuwbouwwijken zitten. Veel vogelspotters … Lees meer…

12 mei 2017: Nieuw stadsproject: gratis nestkasten voor gierzwaluwen

Gazet van Antwerpen – “De gierzwaluwen kondigen elk jaar in mei vrolijk krijsend de lente aan. Ik laat nu een nestkast aan mijn naar het noorden gerichte gevel ophangen.” Lees meer…

12 mei 2017: Michaël Pas is enthousiaste peter van gierzwaluwenproject

Antwerpse televisie ATV – De gierzwaluw is een beschermde diersoort die de laatste jaren in aantallen achteruitgaat. De stad en de districten Berchem, Borgerhout en… Lees meer…

11 mei 2017: Onderkomen voor broedende gierzwaluwen geopend

Hart van Holland Waddinxveen – De gierzwaluw is een bedreigde diersoort die, ondanks zijn naam, geen zwaluw is. De vogel behoort tot de familie van de kolibrie. De gierzwaluw … Lees meer…