Neststenen

Het toepassen van neststenen is de meest duurzame aanpak om nestgelegenheid aan te bieden voor gierzwaluwen.

De voorziening wordt opgenomen in de constructie en is gemaakt van duurzaam materiaal. De mogelijkheid dat een nest door wind of onderhoudswerk van de gevel verdwijnt wordt op deze manier tot een minimum beperkt. Een ander bijkomend voordeel is dat de voorziening meegenomen wordt tijdens de bouw. Dus steigers en werkmensen zijn er toch al. Feitelijk gaat het alleen om de aanschaf van de nestvoorziening.

Er zijn verschillende bedrijven die gierzwaluw neststenen kunnen leveren. Het merendeel van de stenen is van houtbeton of kunstmortel. Leverbaar zijn inmetselstenen die weggewerkt worden achter de buitengevel zodat alleen de kleine invliegopening zichtbaar is. Er zijn ook inmetselstenen leverbaar die, zichtbaar, in de buitengevel gemetseld worden. De laatste categorie zijn de gierzwaluw neststenen die aan de buitenmuur te bevestigen zijn. Deze modellen zijn natuurlijk ook te gebruiken bij bestaande bouw.

Hier vindt u een beschrijving van het plaatsen van een neststeen in een gevelconstructie. Uiteraard zijn er talloze verschillende constructies te bedenken maar in dit voorbeeld is gekozen voor de gemetselde gevel.

Hieronder treft u enkele voorbeelden aan, hoe gierzwaluw neststenen opgenomen kunnen worden in een gevel van een gebouw.

Het is zeer gewenst om meerdere stenen bij elkaar te plaatsen; de gierzwaluw is een koloniebroeder.

Afbeelding Maten Materiaal Link Opmerkingen
 NIEUW__Gierzwlau_4f7d9db64f1f3 Lengte: 34cm
Diepte: 13,5cm
Hoogte: 15cm
 Kunststof  www.waveka.nl  Uitstekend toepasbaar in buiten gevel isolatiesystemen
 schwegler-naturschutzprodukt Lengte: 43cm
Diepte: 22,5cm
Hoogte: 46cm
 Houtbeton, type 1MF  www.waveka.nl  uitermate geschikt voor het inmetselen in objecten. De nestkast steekt uit het metselwerk i.v.m. de invlieg opening. Hierdoor blijft achter de kast voldoende ruimte voor isolatie.
 00480_1 Lengte: 43cm
Diepte: 22cm
Hoogte: 24cm:
 Houtbeton, type nr. 16  www.waveka.nl Uitermate geschikt voor het inmetselen in objecten. De nestkast steekt uit het metselwerk i.v.m. de invlieg opening. Hierdoor blijft achter de kast voldoende ruimte over voor isolatie.
 10019115-10019115-609-01-0-0 Lengte: 43cm
Diepte: 22cm
Hoogte: 24cm
 Houtbeton. type nr. 16S www.waveka.nl  Idem als type 16 maar met een zogenaamde “spreeuwdrempel”
 Waveka gierzwaluw invlieg opening  Plantaardig vezelbeton in combinatie met houtbeton  www.waveka.nl Uitermate geschikt voor het afdichten van holle ruimtes en wand nissen om voor gierzwaluwen geschikte broedmogelijkheden te bieden
 Waveka inbouwsteen nr 25 Lengte: 32cm
Diepte: 15cm
Hoogte: 18cm
 Houtbeton  www.waveka.nl Uitermate geschikt voor het inmetselen in gevels. Zowel zichtbaar of onzichtbaar
 wc_filewrapper Lengte: 32cm
Diepte: 15cm
Hoogte: 18cm
 Houtbeton  www.waveka.nl  Uitermate geschikt voor het inmetselen in gevels. Zowel zichtbaar of onzichtbaar. Ondiepe steen
 inbouwartidomus Lengte: 31cm
Diepte: 16cm
Hoogte: 16cm
 Plantvezelbeton, Artidomus 001 en Artidomus 002  www.reszto.nl Voor onzichtbare inbouw. Het voorfront op de buitenmuur is naar eigen creatieve ideeën in te vullen. Er dient in het front een opening gemaakt te worden van 7 x 3 cm (horizontaal)
 Vivara inbouwsteen onzichtbaar Lengte: 31cm
Diepte: 17cm
Hoogte: 17cm
Houtbeton, type nr. 90059 www.vivarapro.com  Voor onzichtbare inbouw. U ziet alleen de invlieg opening (3 x 7 cm)
 90060_2 Lengte: 31cm
Diepte: 17m
Hoogte: 17cm:
 Houtbeton, type nr. 90060 www.vivarapro.com Voor zichtbare inbouw. De voorkant van de inbouwsteen loopt gelijk met de metselsteen

Plaatsing neststenen

Op de pagina nestkasten staat meer informatie over de hoogte, windrichting en aanvliegroute.

Wist u dat....

Het toepassen van neststenen de meest duurzame en onderhoudsarme wijze van natuurbescherming is? De neststenen worden al tijdens de bouw of renovatie meegenomen. Dat betekent dat er niet speciaal steigers, kranen of werkmensen georganiseerd hoeven te worden. Daarnaast als de neststenen eenmaal zijn geplaatst zijn ze niet meer gevoelig voor storm en onderhoud.

Een gierzwaluw nest hoeft NOOIT schoongemaakt te worden1