Gierzwaluwtillen

Heksenhoed in Oisterwijk

Gierzwaluwtil mede gefinancierd uit het projectfonds van GBN

Een redelijk nieuw fenomeen, een gierzwaluwtil. Een duiventil maar dan voor gierzwaluwen. Dat is de gedachte. In 2007 werd de eerste geplaatst in Múnchen-Riem in Duitsland waar een tribune bij een hippisch centrum werd afgebroken waardoor de vele aldaar broedende gierzwaluwen huis en haard kwijt waren. Met het afspelen van lokgeluiden werd de til het jaar daarop gevonden door de vogels.

Het plaatsen van een gierzwaluwtil is waarschijnlijk een goede manier om gierzwaluwen aan een vervangende nestplaats te helpen. Bij sloop van huizen en gebouwen is het vaak onmogelijk om direct vervangende nestplaatsen aan te bieden. Er worden vaak wel nestplaatsen gepland in nieuwbouw maar het duurt vaak 1 tot 2 jaar of meer voordat die nieuwbouw er is. In de tussentijd kunnen gierzwaluwen er niet terecht.
Toch heeft het wel zin om in de nieuwbouw nestplaatsen aan te bieden, want de jonge ongepaarde gierzwaluwen die naar het gebied terugkeren kunnen daar op zoek gaan naar een broedplek en die dan vinden waardoor mogelijk een nieuwe kolonie ontstaat.

Bij terugkeer van gierzwaluwen uit hun winterkwartier staat ze maar een ding te doen, nageslacht voortbrengen. De broeddrang is hoog, ze moeten hun ei kwijt en als dat niet meer op de oude plek kan, dan moet dat elders gebeuren. Ze verdwijnen om een andere broedplek te zoeken en keren niet meer terug.

Gierzwaluwtil geplaatst in 2013. In 2014 met lokgeluid eerste invliegers. Gesponsord door Tesco.

In deze gevallen zou een gierzwaluwtil een goede dienst kunnen bewijzen. Hij kan bijna altijd redelijk in de buurt van de oude broedplekken geplaatst worden, neemt niet veel plaats in en is goed zichtbaar voor iedereen. Er wordt over gepraat en geschreven, mensen gaan er meer op letten.
Er dient echter aangemerkt te worden, dat als een gierzwaluwtil eenmaal bezet is, deze niet meer weggehaald of verplaatst mag worden.
Kortom: Het kan nooit een tijdelijke (tussenoplossing) zijn.

Wel moet er voor gezorgd worden dat lokgeluiden worden afgespeeld vanuit de til vanaf het moment dat de gierzwaluwen vanaf half april terugkomen. Het geluid dat afgespeeld wordt moet te horen zijn bij de oude nestplaatsen, zodat zij min of meer naar de til worden getrokken.
Hieronder treft u een aantal, reeds gerealiseerde gierzwaluwtillen aan.

 

Wist u dat....?

Het grote voordeel van een gierzwaluwtil is het relatieve gemak waarmee ze kunnen worden geplaatst (gelet op de ruimte die zij innemen) maar ook de grote mate van creativiteit die men er in kwijt kan. Zo kunnen er vrij eenvoudig meerdere soorten nestgelegenheid worden aangeboden. Denk aan: Mus, gierzwaluw, vleermuis, huiszwaluw of insecten.

Wist u dat....?

Bij het toepassen van een gierzwaluwtil dient men heel goed te letten op de warmte-ontwikkeling die kan ontstaan onder het dak van de til. De tillen staan vaak in een open ruimte, denk aan een park of grasveld, en dus vol in de zon.Daarom is het zaak om in het ontwerp rekening te houden met de afvoer van de warmte en de ventilatie onder het dak.