Dakpannen

Geen gierzwaluw dakpannen meer aanbrengen!!

Tot voor een paar jaar was het gebruikelijk om gierzwaluw dakpannen aan te brengen en zo te zorgen dat gierzwaluwen er onder zouden gaan broeden.
Wij, Gierzwaluwbescherming Nederland, gaven hier advies over en waren verheugd als het lukte om de vogels naar het dak te krijgen.Gierzwaluwpan met kruis pdf

Inmiddels weten we beter: de temperatuur onder de vaak ook nog geïsoleerde daken kan in de zomer oplopen tot boven de 50 graden. Daar kunnen wij niet tegen en vogels al helemaal niet. Een oudervogel kan wegvliegen als het te warm wordt, maar de jongen kunnen dat niet; ze kunnen nog niet vliegen. Ze proberen uit het nest te kruipen, op zoek naar wat verkoeling, vallen van het dak, komen op straat terecht en zijn dan prooi voor de poes of ekster. In heel warme zomers zitten de vogelopvangcentra vol met uit het nest gevallen gierzwaluwen.huifje 01 met rood kruis
Vandaar dat het bestuur unaniem heeft besloten geen advies meer te geven over deze dakpannen.
Als we iets willen doen voor de vogels is het beter om kasten op te hangen op het noorden of oosten en onder een overstek of dakgoot. Zie hiervoor onder het kopje bescherming op deze website.