Lid worden

Natuur in de stad komt steeds meer in de belangstelling. We willen genieten van die natuur. Nu, maar zeker ook in de toekomst. Onze vereniging richt zich op het behoud van de gierzwaluw in het stadsbeeld. Dat gaat niet vanzelf. Om de leefomgeving voor de gierzwaluw te behouden hebben we uw steun nodig. Als u gierzwaluwbescherming belangrijk vindt, word dan lid of donateur van Gierzwaluwbescherming Nederland.

Word nu lid van Gierzwaluw Bescherming Nederland voor € 15,- per jaar (meer mag ook). Als lid onderschrijft u de statuten van de vereniging. Het verenigingsblad ‘Gierzwaluwen Bulletin’ wordt u dan automatisch toegezonden. Jaarlijks hebben we in de vroege zomer een verenigingsdag.

Donateur worden

Vindt u het beschermen van de gierzwaluw belangrijk en wilt u ons werk steunen dan kan dat. Uw donatie kunt u overmaken op bankrekening IBAN:  NL82 TRIO 0391116142 t.n.v. Gierzwaluwbescherming Nederland te Enschede.
Onder vermelding van: ‘donatie’.

E-mailadres: penningmeester@gierzwaluwbescherming.nl.

  Geslacht
  ManVrouw
  Voorletters/Voornaam
  Tussenvoegsel
  Achternaam (verplicht)
  Geboortedatum
  Straatnaam (verplicht)
  Huisnummer (verplicht)
  Postcode (verplicht)
  Woonplaats
  Telefoonnummer
  E-mail (verplicht)
  Extra opmerkingen
  Graag ontvang ik het gierzwaluw Bulletin:
  Ja, op papierJa, digitaalNee