Over de vereniging

Gierzwaluwbescherming Nederland is opgericht op 22 juni 2002 te Haarlem met ongeveer 400 leden in Nederland en België. Gierzwaluwbescherming Nederland heeft statuten opgesteld en notariëel vast laten leggen. Deze statuten kunt u lezen onder menu-item Vereniging.
De vereniging brengt 2x per jaar haar bulletin uit en 3 à 4 keer per jaar worden er digitale nieuwsbrieven verzonden. Gierzwaluwbescherming Nederland is ook op social media actief.
Facebook-account:www.facebook.com/Gierzwaluwbescherming
Twitter: @Gierzwaluwbesch
Eén keer per jaar, in de zomer, wordt er een zogenaamde beschermersdag georganiseerd die uit 2 delen bestaat. De ochtend is het officiële deel met de Algemene Ledenvergadering en in de middag worden er lezingen gehouden door enthousiaste leden vaak in combinatie met een excursie langs gierzwaluw kolonies in de buurt. De dag wordt meestal georganiseerd door een werkgroep ergens in het land.
Het primaire doel van de vereniging is het beschermen van gierzwaluwen. Daarnaast verzamelen we door middel van camera-monitoring broedgegevens van broedende gierzwaluwpaartjes in Nederland en België. Gierzwaluwbescherming Nederland verstrekt daarom speciale mini-camera’s aan die mensen die gierzwaluwen in hun huis of gebouw willen volgen en de verkregen informatie wil verstrekken aan Gierzwaluwbescherming Nederland. Door het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over deze intrigerende maar mysterieuze vogel proberen we mensen op deze vogel te wijzen en wat we voor de gierzwaluwen kunnen doen. Op onze website wordt informatie verstrekt over de gierzwaluw en door middel van het contact formulier of het algemene telefoonnummer kunnen we de overige antwoorden op uw vragen geven. Overige doelen van Gierzwaluwbescherming Nederland met betrekking tot de gierzwaluw kunt u onder doelstellingen lezen.
In het Huishoudelijk reglement worden een aantal belangrijke statuten herhaald en/of aangevuld maar ook worden in het Huishoudelijk Reglement een aantal belangrijke verenigingszaken benoemd welke niet in de Statuten zijn benoemd. Lees hier het Huishoudelijk Reglement.