Doelstellingen

De doelstellingen van onze vereniging zijn samengevat in onderstaand overzicht:

 1. Het uitdragen van ons enthousiasme over deze prachtige vogel.
 2. Het verspreiden van kennis over de gierzwaluw via:
  1. Het gierzwaluw bulletin.
  2. Deze website.
  3. Het organiseren van de landelijke dag.
  4. Het adviseren over geluid, monitoren en nestgelegenheden van de gierzwaluw
  5. Kennis opbouwen van de wettelijke beschermingsstatus van de gierzwaluw.
  6. Adviseren van vogelasiels over de opvang van gierzwaluwen.
  7. Vraagbaak over de gierzwaluw voor Vogelbescherming Nederland, SOVON, Gemeenten
   en andere geïnteresseerden.
 3. Het beschermen van bestaande nestgelegenheden en het actief werken aan de uitbreiding van mogelijke nestplaatsen door middel van:
  1. Onderzoek aan broedgedrag en broedsucces.
  2. Onderzoek naar broedsucces van verschillende kunstmatige nestvormen.
  3. Onderzoek naar nieuwe vormen van kunstmatige nesten.
  4. Onderzoek naar verschillende manieren om gierzwaluwen te lokken naar potentiële nestgelegenheden.
  5. Opbouwen van een database met gegevens van het broedvogelonderzoek.
 4. Het stimuleren van het doorgeven van waarnemingen van gierzwaluwen.
 5. Het stimuleren van lokale groepen bij het leggen van contacten met lokale besturen.
 6. Meedenken over manieren om de gierzwaluw te kunnen monitoren.
 7. Het vertegenwoordigen van de gierzwaluw in landelijke overleggen, werkgroepen en
  projecten.

Onderzoek aan de gierzwaluw kan op vele manieren worden gedaan. Als vereniging hebben wij ervoor gekozen om dit te doen zonder de vogels te verstoren. Wij zijn dus geen voorstander van het ringen van de gierzwaluw en het controleren van nestkasten op de ouderwetse manier. In plaats hiervan doen wij onderzoek met behulp van camera’s bij de nesten.