Mijnsheerenland

2018

Grote kolonies en Nul­-op­-de-­Meter woningen

Zita van Adrichem

Helaas is het gierzwaluw seizoen voorbij en zijn ze op 28
juli vertrokken! Maar wat een fantastisch gierzwaluw-jaar.
Een enorme kolonie hier in Mijnsheerenland. Aan de Mo-
lenvlietlaan dagelijks zo’n veertig à vijftig vogels in de
lucht. Als de nesten ‘s avonds bezocht werden, was dit een
fantastisch gezicht. Het aantal nesten gemiddeld tussen
de drie en vijf nesten per woning. Alle woningen net als
bij mij met een hoge zijgevel en kantpannen om onder
te duiken waren de gierzwaluwen actief. Dit komt neer
op ongeveer elf woningen met gemiddeld drie nesten en
bij sommige zelfs vijf. Wat een fantastisch resultaat is dat
vergeleken met vorig jaar. Jongen waren ‘s avonds massaal
te horen. De warme zomer heeft ze zeker goed gedaan
en zijn de jongen snel groot geworden. Vandaar naar mijn
mening het iets eerdere vertrek dan vorig jaar.

Gierzwaluwtillen nauwelijks bezet

De twee gierzwaluwtillen (centrum/Dorpsplein Mijns-
heerenland) zijn niet bezet op één nest na. Dit heb ik een
aantal maal kunnen waarnemen. De vogels zijn daar uitge-
weken naar twee zijstraten in de buurt van de supermarkt
aan het Dorpsplein. Bij één plek maken ze gebruik van de
ronde zinken dakgoten (overigens net als in Nieuw-Beijer-
land) hier kunnen de vogels onderduiken en langs de gevel
omhoog kruipen. Bij de andere straat zitten ze aan een
hoge gevel met aan de zijkant ook kantpannen. Naast deze
locaties is er nog een derde locatie in Mijnsheerenland.
Hiervan moet ik de exacte gegevens (straatnaam) nog
krijgen.

In de Kerkstraat van Nieuw Beijerland bij mijn werk ook
een zeer grote kolonie van zo’n veertig à vijftig vogels
vliegend ‘s avonds. Hier maken ze ook gebruik van ronde
zinken dakgoten om langs de gevel omhoog te kruipen. Is
er geen liefhebber in Nieuw-Beijerland die dit volgend jaar
af en toe is kan observeren?
De kolonie aan de Brabersweg is voor mij het minst in
beeld. Met regelmaat een grote groep te zien als ik hier
langsrijd op weg naar mijn werk.

Op zoek naar een natuurlijker nestplaats

Bij mijn huis aan de Molenvlietlaan staat nog steeds een
renovatie in de planning. Zoals het er nu naar uitziet
worden twee huizenblokken waaronder die van mij om-
gebouwd tot NOM woning. De volledige woning wordt pot-
dicht gemaakt. Er is een bedrijf geweest dat drie avonden
de vogels, vleermuizen etc. heeft geteld. Uiteraard heb
ik hun benaderd en de aantallen met ze doorgenomen.
Ik hoop binnenkort nog gegevens te ontvangen van hun
bevindingen. Hier zit ik achteraan. Toen ik met hun in
gesprek was hebben we het gehad over het behoud van
de gierzwaluwnesten en op welke manier. Ik heb hun
gevraagd mee te denken over een manier van nesten die
vergelijkbaar is met nu. Dus een smalle gleuf langs de
gevel met voldoende grip zodat de vogels in een klei-
ne ruimte komen om hun jongen te krijgen. (Ik ben geen
voorstander van invlieggaten omdat dit een totaal andere
manier van broeden is wat de vogels waarschijnlijk weer
voor jaren verhindert om überhaupt te gaan broeden.
Dit zie je wel terug in de omgeving van de tillen en kasten die daar beschikbaar zijn. Resultaat blijft achterwege.) 
Het bedrijf dat zijn rapport maakt voor HW wonen vond
deze benadering erg interessant. Tevens is de aannemer
geweest die de woningen gaat renoveren en ook die heb ik
de uitdaging mee gegeven om iets te verzinnen om deze
vogels te behouden. Dus wordt vervolgd!