Julianadorp

2018

Gierzwaluwen, gevechten en nestjes met drie eieren

Henk Post

Zoals al eens in eerdere verslagen gemeld, broedt er jaar-
lijks een grote groep gierzwaluwen in onze straat de J. van
der Veerstraat in Julianadorp. Ze broeden behalve bij mij,
op nog acht andere plaatsen in de straat. Aangezien ik de
enige bewoner ben die actief met de gierzwaluwen bezig
is, broeden bij mij nu zes paren en zijn nog twee plaatsen
bezet door zoekers. De overige plaatsen in de straat zijn
ieder jaar de vaste locaties onder de dakpannen. Totaal
broeden er momenteel zestien paren gierzwaluwen in de
straat. Bij vijf nestlocaties bij mij heb ik mini-camera’s
bevestigd zodat ik ieder jaar de gebeurtenissen onder de
dakpannen kan volgen.
De eerste gierzwaluw arriveerde dit jaar op 21 april in onze
straat en de volgende dag waren er al twee aanwezig. Mijn
nesten heb ik benoemd als Noord, Zuid en West. Op Zuid
1 en Noord 1 kwam op 25 april de eerste gierzwaluwen ‘s
nachts op het nest. Op 2 en 3 mei de eerste op Zuid 2 en
Zuid 3. Noord 2 (13 mei) en Noord 3 (26 mei) volgden later.
Op dit moment heb ik zoekers in Zuid 4 en Zuid 5. Heel
verrassend was dat net als vorig jaar het op Noord 1 weer
fout ging. Nadat er drie eitjes waren gelegd, kwam er een
indringer of derde gierzwaluw op het nest. Het werd een
uur durend gevecht onder de pannen waarbij een gierzwa-
luw (ik neem aan het vrouwtje) toekeek. De volgende dag
bleken alle drie de eieren uit het nest gekieperd te zijn.
Nadat de gierzwaluwen naar buiten waren, heb ik een eitje
terug gelegd, maar nadat ik dit nog twee keer had her-
haald, ben ik ermee gestopt omdat de gierzwaluw het eitje
steeds weer buiten het nest bracht. Op de foto de gier-
zwaluw die het eitje naar een andere plaats (ver van het
nest) brengt. Dit was op 19 mei. Op 27 mei lag er weer een
nieuw eerste eitje in het nest dus weer een hecht paartje
met een nieuwe partner. En op 27 mei inderdaad weer een
eerste eitje in dit nest. Het tweede eitje werd twee dagen
later gelegd. Bijzonder of niet, ik heb ieder jaar een aantal nesten met drie eitjes, ook nu al weer drie nesten met drie
eitjes en dan reken ik het mislukte nest van Noord 1 nog
niet mee. In de overige nesten het gebruikelijke aantal
van twee eieren.

Een vraag waar ik nog mee zit is dat op
één nest steeds maar een gierzwaluw aanwezig is, zowel
‘s nachts als overdag. Toch werden er drie eitjes gelegd
en door het vrouwtje alleen, want vaak zitten ze met z’n
tweeën als er een eitje wordt gelegd.

GBN Bulletin 2018 2 10 1 klein
GBN Bulletin 2018 2 10 2 klein GBN Bulletin 2018 2 10 3 klein

Rest mij nog te melden dat elders in Julianadorp ook
families gierzwaluwen broedden, o.a. in de Tuinbouwstraat
(zelfde soort huizen als in mijn straat) en in de wijken
Doorzwin en Kruiszwin.


De foto hiernaast laat 2 zolderkasten zien die ik maakte
na een tip van Marleen Andriessen. De temperatuur onder
de dakpannen werd te hoog. Deze zolderkasten nemen
minder warmte op.

GBN Bulletin 2018 2 10 4 klein