Amersfoort

2019

Verslag inventarisatie gierzwaluwen 2018

In het Gierzwaluw Bulletin 2019-1 is een verslag verschenen van de inventarisatie van gierzwaluwen in Amersfoort in 2018. bekijk hier het gehele verslag

In 2016 en 2017 hebben we –als werkgroep en vrijwilligers-
op vrij intensieve wijze de locaties van gierzwaluwnesten
in Amersfoort in kaart gebracht. Aangevuld met tellingen
uit voorgaande jaren resulteerde dat in een totaal van 622
nestlocaties. Het verslag van de waarnemingen van 2017 is
in januari 2018 vastgelegd in de ‘Stand van de gierzwaluw’.
Het blijft, zeker ook voor een toekomstig Amersfoorts
Soortmanagementplan (SMP), van belang dat er een zo
volledig mogelijk beeld beschikbaar is van de aanwezige
nestlocaties.

Gebied Onderzocht op broedplaatsen van gierzwaluwen in amersfoort in 2014-2017