Gierzwaluwen Amersfoort

2019

Verslag inventarisatie gierzwaluwen 2018

In het Gierzwaluw Bulletin 2019-1 is een verslag verschenen van de inventarisatie van gierzwaluwen in Amersfoort in 2018. Bekijk hier het gehele verslag

In 2016 en 2017 hebben vrijwilligers op vrij intensieve wijze de locaties van gierzwaluwnesten in Amersfoort in kaart gebracht. Aangevuld met tellingen uit voorgaande jaren resulteerde dat in een totaal van 622 nestlocaties. Het verslag van de waarnemingen van 2017 is in januari 2018 vastgelegd in de ‘Stand van de gierzwaluw’.
Het blijft, zeker ook voor een toekomstig Amersfoorts
Soortmanagementplan (SMP), van belang dat er een zo
volledig mogelijk beeld beschikbaar is van de aanwezige
nestlocaties.

GBN Bulletin 2019 1 9 2 klein Gebied Onderzocht op broedplaatsen van gierzwaluwen in amersfoort in 2014-2017