Dalem

2019

Een huiszwaluw in een gierzwaluwnestkast

Ed Stolk

Waar eerst een gierzwaluwpaar haar nest weer had be-
trokken in 2018, werden ze verjaagd door een paartje huis-
zwaluwen. De huiszwaluwen hebben met succes gebroed
en de jongen grootgebracht, waarna ze uitgevlogen zijn.
Ik heb al enige jaren broedende gierzwaluwen in de nest-
kasten en heb ze met succes gelokt met de cd gierzwaluw-
geluiden. De gekraakte kast was twee jaar bezet door een
gierzwaluwpaar.

GBN Bulletin 2019 1 8 6 klein
Huiszwaluw aanhakend aan gierzwaluwnestkast   GBN Bulletin 2019 1 8 7 klein
Gierzwaluwnestkast bewoond door huiszwaluw