Den Helder

2019

Invliegende gierzwaluwen in gierzwaluwentil Den Helder

Fred van Vliet

De gierzwaluwtil in het stadspark was de eerste in Neder-
land en staat er sinds 2013. De nestplekken zijn vanaf het
eerste jaar al bezet. Niet door gierzwaluwen, maar door
spreeuwen. Spreeuwen zijn overigens erg nuttig in verband
met het verwijderen van insectenlarven in de grasmat en
voorkomen daarmee kale plekken in het stadspark. Maar
sinds 2014 zijn er ook invliegende gierzwaluwen waarge-
nomen. Dit jaar hebben we in vijf verschillende invlieg-
gaten gierzwaluwen in de til gezien. Volgens de Vogel-
bescherming is het de eerste gierzwaluwtil in Nederland
waarin ze zijn waargenomen.  
Ik ben nu bezig met een tweede gierzwaluwtil in de wijk De
Schooten. Hiervoor heeft de provincie €1.910 gedoneerd.
Er is nog een tekort, maar hiermee kan ik in ieder geval de
paal en de vergunning betalen.
Daarnaast is aandacht nodig voor gierzwaluwen die in
de verdrukking komen door het isoleren van woningen.
Woningstichting Den Helder heeft, als het goed is, hon-
derd compensatiekasten besteld en onlangs zag ik in-
eens gierzwaluwdakpannen liggen bij een nieuw project,
speciaal voor de huismussen. Ik had hier in de Commissie
Stadsontwikkeling om gevraagd, nadat een rijtje huizen
was gesloopt.


Gelukkig laten de gierzwaluwen ons niet in de steek, bij de
laatste MUStelling in postcode 1782 hadden we er 148 over
9 punten.

GBN Bulletin 2019 2 15 1 klein
Invliegende gierzwaluw in gierzwaluwtil Den helder