Gierzwaluw Monitoring

Gierzwaluw monitoring is onder te verdelen in:

  • Monitoring bij nesten
  • Monitoring van invliegende vogels en broedplaatsen

MONITORING VAN NESTEN

Om te kunnen volgen wat er op de nesten gebeurt, kunnen camera’s bij de nesten geplaatst worden. Hiermee is alle te volgen wat er op de nesten gebeurt:

  • hoe de vogels elkaar leren kennen en elkaar knuffelen (‘groomen’)
  • gedrag op het nest
  • verdedigen van het nest tegen langsvliegende vogels en ‘bangers’, de hangjongeren onder de gierzwaluwen
  • het leggen van de eieren, elk een bevalling op zich
  • het uitkomen en opgroeien van de jongen van kale hoopjes vlees tot gevederde vrijbuiters die de hele dag workouts doen
  • het uitvliegen van de jongen
  • en nog veel meer.

Hoe dit gebeurt, leest u hier.

Monitoring van invliegende vogels en broedplaatsen

Door buiten de invliegende vogels te monitoren kan het aantal broedplaatsen en dus het aantal broedende vogels geschat worden. Niet elke invliegplaats betekent ook een succesvol broedsel.

Kijk hier voor meer informatie over monitoring van nestplaatsen.