Dakpannen

Geen gierzwaluw dakpannen meer aanbrengen!!

Het leek zo leuk…

Tot voor een paar jaar was het gebruikelijk om gierzwaluw dakpannen aan te brengen en zo te zorgen dat gierzwaluwen er onder zouden gaan broeden. Wij, Gierzwaluwbescherming Nederland, gaven hier advies over en waren verheugd als het lukte om de vogels naar het dak te krijgen.Gierzwaluwpan met kruis

Voortschrijdend inzicht

Inmiddels weten we beter: de temperatuur onder de vaak ook nog geïsoleerde daken kan in de zomer oplopen tot boven de 50 graden. Daar kunnen wij niet tegen en vogels al helemaal niet. Een oudervogel kan wegvliegen als het te warm wordt, maar de jongen kunnen dat niet; ze kunnen nog niet vliegen. Ze proberen uit het nest te kruipen, op zoek naar wat verkoeling, vallen van het dak, komen op straat terecht en zijn dan prooi voor de poes of ekster. In heel warme zomers zitten de vogelopvangcentra vol met uit het nest gevallen gierzwaluwen.Gierzwaluwhuifje niet meer doen

Vandaar dat het bestuur unaniem heeft besloten geen advies meer te geven over dakpannen en huifjes. Sterker nog: we raden ze af!

Als u iets wil doen voor de gierzwaluwen is het beter om:
    • neststenen in te bouwen;
    • nestkasten op te hangen op het noorden of oosten of onder een overstek of dakgoot.
Zie hiervoor bij Nestgelegenheid op deze website.