Projectfonds

Gierzwaluwbescherming Nederland stelt € 500,- per project ter beschikking voor initiatieven en projecten die met gierzwaluwen te maken hebben of in het belang zijn van gierzwaluwen. We denken met name aan projecten die in de openbare ruimte spelen of waarbij meerdere mensen en/of organisaties betrokken zijn. Dit kan vari&eumlren van het aanbieden van nestgelegenheid tot het geven van informatie over de gierzwaluw of het organiseren van tentoonstellingen of andere activiteiten. Lees hier het de voorwaarden en regels van het GBN projectfonds . Voorstellen voor een initiatief kunnen worden ingediend via: info@gierzwaluwbescherming.nl