Nestkasten

Nestkasten zijn ideale beschermingsmiddelen voor gierzwaluwen. Zij kunnen daar worden toegepast waar nestgelegenheden zijn verdwenen. Of gewoon om nestplekken te creëren. Het blijft toch leuk om de natuur bij je huis te halen.

Typen gierzwaluw nestkasten

Er zijn vele verschillende typen nestkasten voor Gierzwaluwen. Dit komt niet alleen doordat vele Gierzwaluw-liefhebbers ook fervente knutselaars zijn, maar ook doordat een ander gebouw of positie aan het huis uitnodigt voor een ander type nestkast.
Montage mogelijkheden voor nestkasten
Sommigen denken dat een nestkast zo veel mogelijk op de stenen muur moet lijken, terwijl anderen gaan voor de recht-toe-recht-aan schoenendoos. Met andere woorden: keuze te over. Hieronder ziet u een overzicht van verschillende type nestkasten.
typen-nestkasten
Overzicht typen gierzwaluw nestkasten

Hoogte

Hoewel er berichten zijn van gierzwaluwen die op 2 meter hoogte broeden en zelfs van een paartje dat op 1 meter hoogte broedt, is het advies de kasten zo hoog mogelijk op te hangen. Volwassen en fitte gierzwaluwen zullen misschien in staat zijn om zo’n laag geplaatst nest te verlaten maar het risico dat een kat een gierzwaluw te pakken krijgt, is veel kleiner bij hoge nestplaatsen. Bovendien gebruiken ze de hoogte om zich te laten vallen en zo snelheid te maken waardoor ze bij het wegvliegen minder gemakkelijk gegrepen kunnen worden door roofvogels. Ons advies is om de kasten op minimaal 3 m of hoger op te hangen.

Windrichting

Hang de nestkast het liefst op het noorden of het oosten. Op andere windrichtingen kan ook, maar alleen als er een voldoende grote overstek is (zoals een brede dakgoot). Het is belangrijk dat de nestkasten niet in de zon komen te hangen.

Aanvliegroute

Hang de nestkast zo op, dat gierzwaluwen er gemakkelijk naartoe en weer vandaan kunnen vliegen. Ook hierbij geldt dat er weliswaar gierzwaluwnesten op de onmogelijkste plekjes (die ook nog eens lastig aan te vliegen zijn) gevonden worden, maar dat een nieuwe nestplaats die gemakkelijk aan te vliegen is, eerder gevonden wordt. Gierzwaluwen maken soms wel honderden oefenvluchten naar een nieuwe nestplaats, om de aanvliegroute goed te leren kennen en om er zeker van te zijn dat ook de wegvliegroute veilig is. Dus een aanvliegroute zonder grote obstakels zoals bomen, zonder auto’s die er nu eens niet en dan weer wel staan, en zonder ramen die naast de nestkast of direct eronder in de zomer wijd open gezet worden.

Afmetingen van een gierzwaluw nestkast

Gierzwaluwen kunnen zich in de onmogelijkste plekken wringen. Grotere invlieggaten in gemakkelijk aanvliegbare plekken worden ook gebruikt door andere holenbroeders, zoals de huismus en spreeuw. Dat hoeft geen probleem te zijn want het in- en uitvliegen van deze vogels kan worden opgemerkt door zoekende gierzwaluwen en ze zo de weg wijzen naar nieuwe nestgelegenheid. Gierzwaluwen weten mussen en spreeuwen te verdringen, of ze gaan pas de nestkast in als de jongen van mussen en spreeuwen uitgevlogen zijn. Wij gebruiken kasten in verschillende modellen (zie hierboven), maar over het algemeen zijn de maten van het bodemoppervlak tussen ca. 30 en 40 cm lang en tussen 15 en 25 cm breed, de hoogte bedraagt meestal tussen 12 en 20 cm.

Werktekeningen gierzwaluw nestkasten

Hieronder treft u een aantal werktekeningen aan van gierzwaluw nestkasten die succesvol zijn gebleken. Dit zijn basismodellen die u aan uw eigen situatie kunt aanpassen. Zolang de minimale afmetingen maar gewaarborgd blijven.

Verkoopadressen van gierzwaluw nestkasten

Gierzwaluw  nestkasten zijn op veel plaatsen te koop, denk aan Vogelbescherming in Zeist, grotere tuincentra, landwinkels en bezoekerscentra van provinciale landschappen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Ook vaak op tuindagen, landgoed-faires en andere buitenevenementen. Hieronder een greep uit de meer gespecialiseerde bedrijven, die vaak ook grotere aantallen kunnen leveren.
Afbeelding Maten Materiaal Link Opmerkingen
 Vivara nestkast zeist Lengte: 49cm Diepte: 22cm Hoogte: 21,5cm  FSB multiplex  www.vivarapro.com  Uitstekend toepasbaar onder smalle overstekken en goten
 Nestkast Woodstone schuin  Houtbeton  www.vivarapro.com  Toepasbaar op muren, mits niet in de volle zon en voldoende hoog
 Vivara opbouwkast Lengte: 30cm Diepte: 16cm Hoogte: 19cm:  Houtbeton  www.vivarapro.com  Niet toepasbaar als inmetselen
 Vivara Woodstone onder overstek Lengte: 36cm Diepte: 24cm Hoogte: 19cm  Houtbeton  www.vivarapro.com  Uitstekend toepasbaar onder goten en overstekken
 vezelcement Lengte: 33cm Diepte: 17cm Hoogte: 23cm  Vezelcement  www.zwaluwen.info  Toepasbaar voor hoog op muren. Dit model heeft extra bescherming tegen de zon en is ook zonder dubbel dak beschikbaar.
n.v.t.  Diverse houten nestkasten  www.jobfactory.nu  Houten nestkasten: model Roosendaal, model Zeist. Op verzoek kan voor een nieuw model worden gekozen.
n.v.t.  Diverse houten nestkasten  www.ipsedebruggen.nl  De afdeling houtbewerking maakt voor verschillende natuurorganisaties nestkasten. Houten nestkasten: Zeist, Westvoorne. Prijslijst 2017
 schwegler611 Lengte: 50cm Diepte: 22cm Hoogte: 19cm  Houtbeton  www.waveka.nl  Toepasbaar op muren mits niet in de volle zon en bij voorkeur onder een goot of overstek
 Waveka gierzwaluw nestkast nr 17 Lengte: 34cm Diepte: 15cm Hoogte: 15cm  Plantaardig vezelbeton  www.waveka.nl  Toepasbaar op muren mits niet in de volle zon en bij voorkeur onder een goot of overstek
 Waveka gierzwaluw netskast nr 17B Lengte: 34cm Diepte: 15cm Hoogte: 21cm:  www.waveka.nl  Toepasbaar op muren mits niet in de volle zon en bij voorkeur onder een goot of overstek
 schwegler-naturschutzprodukt 43x46x22,5 cm (bxhxd) Houtbeton, type 1MF  www.waveka.nl Geschikt voor het inmetselen in gebouwen. Hierdoor blijft achter de kast voldoende ruimte voor isolatie.
 Waveka gierzwaluwnestkast nr 17a Lengte: 98cm Diepte: 15cm Hoogte: 15cm:  www.waveka.nl  Toepasbaar op muren mits niet in de volle zon en bij voorkeur onder een goot of overstek
 Waveka wigvormige gierzwaluwkast  Houtbeton  www.waveka.nl  Toepasbaar voor inbouw in dakdrempels, maar ook onder overstekken
 gierzwaluwpot  Keramiek  www.dierenindetuin.nl  Toepasbaar onder goot of overstek en op voldoende hoogte