Bevlogen vereniging met een passie: de gierzwaluw.

Welkom op de website van Gierzwaluwbescherming Nederland. Hier vindt u informatie over de gierzwaluw in een breed perspectief. Van het maken van een goede gierzwaluw nestkast, tot het melden van een overtreding van de Flora-& Faunawet. Hoewel er al veel over deze fantastische, intrigerende maar ook mysterieuze vogel bekend is blijft er ook nog veel te ontdekken.

Gierzwaluwbescherming Nederland wisselt met haar leden informatie uit en draagt de passie voor de gierzwaluw uit naar de mensen die haar nog niet kennen. Samen willen we de geheimen van de gierzwaluw ontdekken zodat we nog betere voorlichting kunnen geven en kunnen adviseren bij bouw-, sloop- en renovatieplannen of gewoon omdat u de gierzwaluw ook bij u aan huis en in de straat wil.

Wilt u een bijdrage leveren aan de leefomgeving van gierzwaluwen? Gierzwaluwbescherming Nederland heeft een projectfonds waar leden van de vereniging tot € 500 financiering kunnen aanvragen.

Wettelijke bescherming

Naast het praktisch beschermen van vogels en dieren door het aanbieden van nestgelegenheid en andere voorzieningen is het helaas ook noodzakelijk dat de bescherming bij wet wordt geregeld. De Flora- en faunawet zorgt voor een wettelijke bescherming van (bedreigde) plant en diersoorten. Het is bijvoorbeeld verboden om deze beschermde soorten te doden, te vernielen of te verplaatsen.

De Flora- en faunawet verbiedt activiteiten die schadelijk zijn voor beschermde planten en dieren. Ziet u een mogelijke overtreding op het gebied van de Flora- en faunawet, dan kunt u hier rechtstreeks een overtreding melden op de Flora-& Faunawet. Meer wettelijke bescherming......

Lees meer

Nestkasten

Hoe leuk is het om uw eigen gierzwaluwkolonie aan huis te hebben? Zijn er geschikte plekken? Is er een “ruime” overstek of goot? Hoe is de ligging ten opzichte van de zon? Is er voldoende hoogte aanwezig? Zijn er geen belemmerende obstakels? 
Kan ik een neststeen inmetselen of ga ik een kast ophangen? Misschien zelfs wel een nestkast zelf maken. Een camera inbouwen of lokken met geluid?

De website van GierzwaluwBescherming Nederland biedt ruimte voor antwoorden op een groot aantal vragen. Maar als u het antwoord op uw vraag nog niet kunt vinden dan kunt u gemakkelijk contact opnemen. U wordt dan door één van onze vakkundige mensen geadviseerd.

Lees meer