Vereniging met een passie: de gierzwaluw.

Welkom op de website van Gierzwaluwbescherming Nederland. Hier vindt u informatie over de gierzwaluw in een breed perspectief. Van het maken van een goede gierzwaluw nestkast, tot het melden van een overtreding van de Wet Natuurbescherming (Wnb). Hoewel er al veel over deze fantastische, intrigerende maar ook mysterieuze vogel bekend is blijft er ook nog veel te ontdekken.

Gierzwaluwbescherming Nederland wisselt met haar leden informatie uit en draagt de passie voor de gierzwaluw uit naar de mensen die haar nog niet kennen. Samen willen we de geheimen van de gierzwaluw ontdekken zodat we nog betere voorlichting kunnen geven en kunnen adviseren bij bouw-, sloop- en renovatieplannen of gewoon omdat u de gierzwaluw ook bij u aan huis en in de straat wil.

Wilt u een bijdrage leveren aan de leefomgeving van gierzwaluwen? Gierzwaluwbescherming Nederland heeft een projectfonds waar leden van de vereniging tot € 500 financiering kunnen aanvragen.