Jaarplan 2017 – 2018

Gierzwaluwbescherming Nederland  is een Non Profit organisatie die zich inzet voor de bescherming van gierzwaluwen in het algemeen en in het bijzonder het monitoren van gierzwaluwnesten door middel van camera observatie.

Voor 2017-2018 heeft het Bestuur van Gierzwaluwbescherming Nederland een aantal plannen en doelstellingen vastgesteld.

Als adviesorgaan blijft Gierzwaluwbescherming Nederland als gesprekspartner aan de overleg tafel zitten bij het grootschalige renovatie-project Stroomversnelling (Nul op de Meter). De focus ligt nu vooral op de uitvoering en de naleving van de vastgestelde protocollen/factsheets.

Leden van Gierzwaluwbescherming Nederland die in het komende jaar 2017 – 2018 een plan hebben, in het belang van gierzwaluwen, kunnen in aanmerking komen voor een maximale bijdrage van € 500,00.

De weg die is ingeslagen om meer bekendheid te krijgen voor zowel  de vereniging zelf als voor de gierzwaluw en haar problematiek, zal worden voortgezet. We willen een autoriteit zijn op de “beschermingsmarkt”. Als beschermers willen we graag van te voren bij een project betrokken worden zodat we met onze specifieke “gierzwaluw-expertise” het juiste advies kunnen geven en een goede oplossing kunnen bedenken om op die manier een win-win situatie te creëren.

Het aangaan van gesprekken met diverse andere beschermings-organisaties blijft onverminderd hoge prioriteit hebben, teneinde een betere en vooral nauwere samenwerking te verkrijgen. Voorlichting, lezingen aan ecologische adviesbureaus en vogelopvangcentra over de specifieke “gierzwaluw-aandachtspunten” heeft bij ons hoogste prioriteit.

De doelstelling voor 2018 om meer camera-lokaties te realiseren blijft net als in het verleden een van de speerpunten, zodat nog meer en nóg beter camera-onderzoek gedaan kan worden en er geen broedgegevens door middel van nest openen  hoeven te worden verkregen. Waarbij ook onderzocht gaat worden hoe de telgegevens en nestplakken op een centrale plaats geregistreerd kunnen worden. Zodat deze voor iedereen inzichtelijk zijn. Denk hierbij aan overheden, adviesorganen en beschermingsinstanties.

Gierzwaluwbescherming Nederland is een vereniging met ongeveer 450 leden. Ook voor het komende jaar zal ook het werven van nieuwe leden grote aandacht hebben. Want hoe mooi kan het zijn om met nóg meer mensen onze passie voor de gierzwaluwen te delen.