Jaarplan 2016 – 2017

Gierzwaluwbescherming Nederland  is een Non Profit organisatie die zich inzet voor de bescherming van gierzwaluwen in het algemeen en in het bijzonder het monitoren van gierzwaluwnesten door middel van camera observatie.

Voor 2016-2017 heeft het Bestuur van Gierzwaluwbescherming Nederland een aantal plannen en doelstellingen vastgesteld.

Gierzwaluwbescherming Nederland is in 2016 haar ledenwerf actie gestart. Dit houdt dat elk lid van Gierzwaluwbescherming Nederland in 2016 gratis een lid kan aandragen.

Tevens is er een mooi informatief boekje “Ik ben een gierzwaluw” gemaakt. Speciaal bedoeld om uit te delen in de bovenbouw van de lagere scholen in Nederland. Het boekje is aan te vragen via: info@gierzwaluwbescherming.nl.

Als advies orgaan blijft Gierzwaluwbescherming Nederland als gesprekspartner aan de overleg tafel zitten bij het grootschalige renovatie-project Stroomversnelling (Nul op de Meter)

Het projectfonds wordt weer ter beschikking gesteld. Initiatieven die te maken hebben met gierzwaluwen of in het belang zijn van de gierzwaluw kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van € 500,00.

De weg die is ingeslagen om meer bekendheid te krijgen voor zowel  de vereniging zelf als voor de gierzwaluw en haar problematiek, zal worden voortgezet. We willen een autoriteit zijn op de “beschermingsmarkt”. Als beschermers willen we graag van te voren bij een project betrokken worden zodat we met onze specifieke “gierzwaluw-expertise” het juiste advies kunnen geven en een goede oplossing kunnen bedenken om op die manier een win-win situatie te creëren.

Het aangaan van gesprekken met diverse andere Beschermings-organisaties blijft onverminderd hoge prioriteit hebben, ten einde een betere en vooral nauwere samenwerking te verkrijgen.

De doelstelling voor 2017 om meer camera-lokaties te realiseren blijft net als in 2016, 2015 en 2014 een van de speerpunten, zodat nog meer en nóg beter camera-onderzoek gedaan kan worden en er geen broedgegevens door middel van nest openen  hoeven te worden verkregen.