Nestregistratie invullen?

december 28, 2014

Het invoeren van ┬áde broedresultaten van de gierzwaluwen, waargenomen met de camera, wordt gedaan in de databases van Sovon. U vindt de link onder vereniging-nestmonitoring…