Vervolgafspraak Natuur Inclusief Renoveren

januari 19, 2016

In 2015 is de werkgroep Natuur Inclusief Renoveren gestart naar aanleiding van onrust welke was ontstaan nadat het grootschalige renovatieproject Stroomversnelling van start was gegaan. Het eerste overleg dat is gevoerd is zo succesvol gebleken dat een vervolg hierop niet …

Verslag Natuur Inclusief Renoveren van 3 november jl.

november 14, 2015

Verslag van de bespreking op 3 november 2015 te Den Haag.
Natuurinclusief renoveren

Het project Stroomversnelling is een grootschalig renovatieproject, waarin ca 1,1 miljoen woningen omgebouwd zullen gaan worden tot energie-neutrale woningen. Het betreft hier woningen die in de jaren …

Update Stroomversnelling 3 november jl

november 5, 2015

Afgelopen dinsdag 3 november is er een bespreking geweest inzake het project Stroomversnelling. Het gesprek werd als zeer constructief en opbouwend ervaren. Een uitgebreid verslag volgt.…

Update Stroomversnelling

september 19, 2015

Beste gierzwaluwbeschermers en gierzwaluwliefhebbers,
op 9 juli jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Gierzwaluwbescherming Nederland en Project Stroomversnelling. Hier werd afgesproken dat een aantal natuurbeschermings organisaties uitgenodigd zouden worden om zitting te nemen in een werkgroep “natuurinclusief renoveren”.
GBN …

Update over Stroomversnelling

juli 22, 2015

Op 9 juli 2015 heeft er een gesprek plaatsgevonden met de de heer L. van Dijke van het project Stroomversnelling en mensen van Gierzwaluwbescherming Nederland en Zwaluw Adviesbureau Roosendaal.

Het doel van het gesprek was om samenwerking te creëren tussen …

Update Stroomversnelling

juli 5, 2015

Beste gierzwaluwbeschermers en -liefhebbers,

donderdag 9 juli as. zal er een gesprek plaatsvinden tussen Gierzwaluwbescherming en mensen van het project Stroomversnelling. Een hele goede ontwikkeling in een groot en ingrijpend project. Over de uitkomst zullen leden van Gierzwaluwbescherming Nederland in …

Algemene leden vergadering

juni 20, 2015

Beste gierzwaluwliefhebbers en -beschermers,

Zaterdag 27 juni is de jaarlijkse bijeenkomst van de leden van Gierzwaluwbescherming Nederland. ’s Ochtends vindt de Algemene ledenvergadering plaats, ’s middags is er een lezingen programma. Er is volop gelegenheid om informatie en ervaringen uit …

Belangrijk: Project STROOMVERSNELLING!!!!!!

mei 11, 2015

Stroomversnelling: oproep aan leden

Vooral dankzij de inzet van Marjos Mourmans is er de laatste paar weken veel stof opgewaaid rond het project ‘Stroomversnelling’. Er zijn onder gierzwaluw- en huismussenbeschermers grote zorgen over dit project. Stroomversnelling is de naam van

Eerste gierzwaluw in Nederland

april 10, 2015

Vandaag op 10 april 2015 zijn de eerste 2 gierzwaluwen gezien boven Nederland. Boven de Biesbosch om 09:19 in de ochtend. Et giet ôan!

 

 …