Verslag vergadering Natuur Inclusief Renoveren

oktober 23, 2016

Stand van zaken Stroomversnelling

De Stroomversnelling is een project van EZ, bouwbedrijven en wooncorporaties die investeren in energiebesparende maatregelen aan woningen. De woningen zullen niet alleen geïsoleerd worden, maar zullen zelf even veel energie opwekken als dat zij verbruiken en …

Volgende vergadering Natuur Inclusief Renoveren

augustus 7, 2016

Op dinsdag 13 september 2016 is de volgende vergadering van de werkgroep Natuur Inclusief Renoveren gepland. De vergadering zal plaatsvinden op een in uitvoering zijnde bouwlocatie.

Het betreft hier het grootschalige renovatie project: Stroomversnelling (Nul Op de Meter)…

ANBI

juni 26, 2016

Op de pagina Algemeen Nut beogende Instelling is het ANBI registratie formulier en het financiële jaarverslag 2015-2016 geplaatst. Een en ander na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 25 juni 2015 te Haarlem.…

Nieuw boekje uitgegeven

april 18, 2016
Voorkant boekje "ik ben een gierzwaluw".

Voorkant boekje “ik ben een gierzwaluw”.

Gierzwaluwbescherming Nederland heeft een nieuw interessant boekje uitgegeven, speciaal voor de bovenbouw leerlingen van de lagere scholen in Nederland. Het boekje vertelt duidelijk het verhaal van de gierzwaluw, haar problematiek en wat we kunnen …

Verslag Natuur Inclusief Renoveren van 10 februari 2016

maart 4, 2016

Het project Stroomversnelling is al een tijdje in uitvoering en met name in de beginfase van het project zijn zaken met betrekking tot de Flora-en Fauna wet behoorlijk fout gegaan. Dit leidde tot bezwaarschriften en handhavingsverzoeken. Een situatie die voor …

Vervolgafspraak Natuur Inclusief Renoveren

januari 19, 2016

In 2015 is de werkgroep Natuur Inclusief Renoveren gestart naar aanleiding van onrust welke was ontstaan nadat het grootschalige renovatieproject Stroomversnelling van start was gegaan. Het eerste overleg dat is gevoerd is zo succesvol gebleken dat een vervolg hierop niet …

Verslag Natuur Inclusief Renoveren van 3 november jl.

november 14, 2015

Verslag van de bespreking op 3 november 2015 te Den Haag.
Natuurinclusief renoveren

Het project Stroomversnelling is een grootschalig renovatieproject, waarin ca 1,1 miljoen woningen omgebouwd zullen gaan worden tot energie-neutrale woningen. Het betreft hier woningen die in de jaren …

Update Stroomversnelling 3 november jl

november 5, 2015

Afgelopen dinsdag 3 november is er een bespreking geweest inzake het project Stroomversnelling. Het gesprek werd als zeer constructief en opbouwend ervaren. Een uitgebreid verslag volgt.…

Update Stroomversnelling

september 19, 2015

Beste gierzwaluwbeschermers en gierzwaluwliefhebbers,
op 9 juli jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Gierzwaluwbescherming Nederland en Project Stroomversnelling. Hier werd afgesproken dat een aantal natuurbeschermings organisaties uitgenodigd zouden worden om zitting te nemen in een werkgroep “natuurinclusief renoveren”.
GBN …

Update over Stroomversnelling

juli 22, 2015

Op 9 juli 2015 heeft er een gesprek plaatsgevonden met de de heer L. van Dijke van het project Stroomversnelling en mensen van Gierzwaluwbescherming Nederland en Zwaluw Adviesbureau Roosendaal.

Het doel van het gesprek was om samenwerking te creëren tussen …