Algemene Ledenvergadering 2018

april 1, 2018

De Algemene Ledenvergadering van 2018 zal dit jaar worden gehouden op 16 juni 2018. Net als vorig jaar zullen we weer gebruik maken van het Groene Huis te Amersfoort als lokatie. De officiële uitnodiging en het programma zullen binnenkort worden …

Workshop “Gierzwaluwen lokken met geluid”

maart 17, 2018

Op zaterdag 31 maart as. zal de workshop “gierzwaluwen lokken met geluid” worden gegeven.
Vooruitlopend daarop zullen morgen (17-3) de “downloadbare lokgeluiden” die in deze website onder de kop “downloads” vermeld staan, worden opgeschoond.
Heeft u interesse voor de workshop …

Geen dakpannen voor gierzwaluwen meer toepassen

december 12, 2017

Het bestuur van Gierzwaluwbescherming Nederland heeft unaniem besloten niet meer te adviseren over het toepassen van dakpannen voor gierzwaluwen.
Gierzwaluwpan met kruis pdf

De moderne dakconstructies zijn dusdanig van opbouw dat onder de dakpannen te veel warmte wordt opgebouwd en de daar zittende jonge …

Checklist Groen Bouwen

november 28, 2017

De Checklist Groen Bouwen is een handvat voor bedrijven en particulieren bij het toepassen van natuur-inclusieve maatregel en bij nieuwbouw en renovatie. De website (www.checklistgroenbouwen.nl) zal volledig worden vernieuwd. Meer dan nu het geval is, willen Vogelbescherming Nederland

Wet Natuurbescherming

januari 28, 2017

Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht geworden. Deze nieuwe wet vervangt de Flora-& Fauna wet, de Bos wet en de Natuurbeschermings wet 1998. Op de pagina “Wettelijke Bescherming” van deze website staan alle links …

Het GBN Projectfonds is terug

november 13, 2016

Beste leden van Gierzwaluwbescherming Nederland, het Projectfonds is weer terug.
Dus heeft u plannen om een gierzwaluw gerelateerd project te starten en kunt u een financiële bijdrage gebruiken? Klik dan hier en kijk of uw project in aanmerking komt voor …

Verslag vergadering Natuur Inclusief Renoveren

oktober 23, 2016

Stand van zaken Stroomversnelling

De Stroomversnelling is een project van EZ, bouwbedrijven en wooncorporaties die investeren in energiebesparende maatregelen aan woningen. De woningen zullen niet alleen geïsoleerd worden, maar zullen zelf even veel energie opwekken als dat zij verbruiken en …

Volgende vergadering Natuur Inclusief Renoveren

augustus 7, 2016

Op dinsdag 13 september 2016 is de volgende vergadering van de werkgroep Natuur Inclusief Renoveren gepland. De vergadering zal plaatsvinden op een in uitvoering zijnde bouwlocatie.

Het betreft hier het grootschalige renovatie project: Stroomversnelling (Nul Op de Meter)…