Geen dakpannen voor gierzwaluwen meer toepassen

december 12, 2017

Het bestuur van Gierzwaluwbescherming Nederland heeft unaniem besloten niet meer te adviseren over het toepassen van dakpannen voor gierzwaluwen.
Gierzwaluwpan met kruis pdf

De moderne dakconstructies zijn dusdanig van opbouw dat onder de dakpannen te veel warmte wordt opgebouwd en de daar zittende jonge …

Checklist Groen Bouwen

november 28, 2017

De Checklist Groen Bouwen is een handvat voor bedrijven en particulieren bij het toepassen van natuur-inclusieve maatregel en bij nieuwbouw en renovatie. De website (www.checklistgroenbouwen.nl) zal volledig worden vernieuwd. Meer dan nu het geval is, willen Vogelbescherming Nederland

Wet Natuurbescherming

januari 28, 2017

Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht geworden. Deze nieuwe wet vervangt de Flora-& Fauna wet, de Bos wet en de Natuurbeschermings wet 1998. Op de pagina “Wettelijke Bescherming” van deze website staan alle links …

Het GBN Projectfonds is terug

november 13, 2016

Beste leden van Gierzwaluwbescherming Nederland, het Projectfonds is weer terug.
Dus heeft u plannen om een gierzwaluw gerelateerd project te starten en kunt u een financiële bijdrage gebruiken? Klik dan hier en kijk of uw project in aanmerking komt voor …

Verslag vergadering Natuur Inclusief Renoveren

oktober 23, 2016

Stand van zaken Stroomversnelling

De Stroomversnelling is een project van EZ, bouwbedrijven en wooncorporaties die investeren in energiebesparende maatregelen aan woningen. De woningen zullen niet alleen geïsoleerd worden, maar zullen zelf even veel energie opwekken als dat zij verbruiken en …

Volgende vergadering Natuur Inclusief Renoveren

augustus 7, 2016

Op dinsdag 13 september 2016 is de volgende vergadering van de werkgroep Natuur Inclusief Renoveren gepland. De vergadering zal plaatsvinden op een in uitvoering zijnde bouwlocatie.

Het betreft hier het grootschalige renovatie project: Stroomversnelling (Nul Op de Meter)…

ANBI

juni 26, 2016

Op de pagina Algemeen Nut beogende Instelling is het ANBI registratie formulier en het financiële jaarverslag 2015-2016 geplaatst. Een en ander na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 25 juni 2015 te Haarlem.…

Nieuw boekje uitgegeven

april 18, 2016
Voorkant boekje "ik ben een gierzwaluw".

Voorkant boekje “ik ben een gierzwaluw”.

Gierzwaluwbescherming Nederland heeft een nieuw interessant boekje uitgegeven, speciaal voor de bovenbouw leerlingen van de lagere scholen in Nederland. Het boekje vertelt duidelijk het verhaal van de gierzwaluw, haar problematiek en wat we kunnen …

Verslag Natuur Inclusief Renoveren van 10 februari 2016

maart 4, 2016

Het project Stroomversnelling is al een tijdje in uitvoering en met name in de beginfase van het project zijn zaken met betrekking tot de Flora-en Fauna wet behoorlijk fout gegaan. Dit leidde tot bezwaarschriften en handhavingsverzoeken. Een situatie die voor …